Υπηρεσίες

Κατάρτιση Business Plan

Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Κατάρτιση Μελέτης Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan). Μελέτη που χρειάζεται κάθε καλός επενδυτής πριν ξεκινήσει την επένδυσή του. Αφού μας διαθέσετε όλα τα απαραίτητα δεδομένα της επένδυσης σας θα σας παραδώσουμε ένα ολοκληρωμένο Business Plan και δωρεάν την παρακολούθηση online του αντίστοιχου μαθήματος — σεμιναρίου και του e-Book.

Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας

Ανάλυση, Σχεδίασης, Υλοποίησης και Κατάρτιση Μελέτης Βιωσιμότητας για την επιχείρηση σας. Μια Μελέτη που απαιτείται να κάνετε στην επιχείρησης σας μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, είτε αντιμετωπίζετε προβλήματα, είτε όχι. Αφού μας διαθέσετε όλα τα απαραίτητα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σας για τα προηγούμενα χρόνια και τα σχέδια σας για το μέλλον, θα σας παραδώσουμε μια Ολοκληρωμένη Μελέτη Βιωσιμότητας και δωρεάν την παρακολούθηση online του αντίστοιχου μαθήματος — σεμιναρίου και του e-Book

Μελέτη Παραγωγής Κοστολόγησης

Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση —  Κατάρτιση Μελέτης Παραγωγής — Κοστολόγησης για την επιχείρησης σας και το προϊόν ή τα προϊόντα σας. Η Μελέτη αποσκοπεί στο να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης κατά την παραγωγική διαδικασία, να προτείνει μεθοδολογίες και ρουτίνες βελτιστοποίησης και να αποτελέσει τον οδηγό για την υλοποίηση τον Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παραγωγής Βιομηχανικής Κοστολόγησης MRPII.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Web-bis

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.