Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence System — BIS)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας, για να δείτε και να αξιολογήσετε μια επιχείρηση. Εισάγετε τα δεδομένα μιας ή περισσοτέρων οικονομικών χρήσεων, είτε με μαζική εισαγωγή μέσω αρχείου (π.χ. excel), είτε με απλές καταχωρήσεις των δεδομένων της εταιρίας, παίρνετε αμέσως απαντήσεις, εκτιμήσεις και κρίσεις για την απόδοση ή την εξέλιξη από χρήση σε χρήση ενός τομέα της επιχείρησης. Εκτίμηση των ταμειακών ροών, της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, η ρευστότητα και τα χρηματικά διαθέσιμα και μια σειρά άλλούς επιχειρηματικούς δείκτες για μία ή περισσότερες χρήσεις μπορείτε να τις εξετάσετε και να τις μελετήσετε κυριολεκτικά με ένα κλικ.. .(Δείκτες Αποδοτικότητας, Βιωσιμότητας, Κεφαλαιακής Διάρθωσης, Ταμειακών Ροών κ.ά.). Εκτίμηση για ένα δάνειο, την απόδοση μιας επένδύσης, έως τον υπολογισμό του “Νεκρού Σημείου” της επιχείρησης… Περιέχει ακόμη και έναν οδηγό για την σύνταξη μιας Μελέτης Βιωσιμότητας και ενός Business Plan…

Το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας, μπορείτε να το δοκιμάσετε (έκδοση Demo) “κατεβάζοντας” το αρχείο Demo που υπάρχει στο tab:downloads. Εφόσον σας καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να το αγοράσετε. Στην συνέχεια εάν χρειάζεστε κάποιες αλλαγές και βελτιώσεις, είμαστε στην διάθεση σας να τις ικανοποιήσούμε και να τις ενσωματώσούμε στις νέες εκδόσεις της εφαρμογής, οι οποίες Θα είναι διαθέσιμες.

Εάν κάποιος αισθάνεται άτι έχει κενό στα Θέματα αυτά ή Θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με Θέματα επιχειρηματικότητας, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο πού προσφέρούμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com/ επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα πού Θέλει και Θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Περισσότερα Στοιχεία νια το Πληροφοριακό Σύστημα της Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence System)


Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας είναι σύνθετα επιχειρηματικά συστήματα, τα οποία αποτελούνται από υπολογιστικά συστήματα, εξειδικευμένες λογισμικές εφαρμογές, διαδικασίες, σχέσεις διασύνδεσης συστημάτων, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα συστήματα αυτά δεν έχουν πάρει μια ενιαία μορφή σήμερα, ούτε υπάρχει κάποιος τρόπος ακόμη να πιστοποιήσουμε ότι ένα επιχειρησιακό σύστημα, είναι ένα πραγματικό και αποτελεσματικό σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας. Κάθε επιχείρηση με βάση το δικό της τεχνολογικό επίπεδο και γενικότερα το επιχειρησιακό της επίπεδο, οικοδομεί το δικό της σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας. Στελεχωμένα με πολλές ειδικότητες επιστημόνων, που ορισμένες φορές δημιουργούν απορίες. Γιατί δίπλα στους προγραμματιστές, τους μηχανικούς πληροφορικής, τους σχεδιαστές και τους αναλυτές, θα συναντήσεις θεωρητικούς μαθηματικούς, στατιστικολόγους, κοινωνιολόγους ακόμη και ψυχολόγους. Τέτοια συστήματα θα συναντήσουμε σήμερα στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στα πληροφοριακά συστήματα και στην τεχνολογική τους εξέλιξη, αλλά και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών και αγορών. Αν και πολλές φορές, ακόμη και σε τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις, τα συστήματα τους δεν καλύπτουν ολοκληρωμένα όλους τους τομείς της επιχειρησιακής δράσης τους.

Οι μικρές όμως και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν σημαντικό έλλειμμα σε παρόμοια συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας. Πολλές φορές περιορίζονται σε ένα μηχανογραφικό σύστημα που διαθέτουν για την έκδοση των παραστατικών τους και την παρακολούθηση του λογιστικού τους κυκλώματος. Τα προβλήματα όμως μιας επιχείρησης, μετά την πρώτη αρχική τριετία, όπου θα έχουμε τα πρώτα δείγματα της πορείας της και δεν θα έχει κλείσει, θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή στην πενταετία ή στην δεκαετία για διάφορους λόγους και αυτοί δεν συνδέονται πάντα με την ικανότητα ή μη της διοίκησης, αλλά και με άλλους λόγους που δεν εξαρτώνται πάντα από την ίδια την επιχείρηση, αλλά από άλλους παράγοντες μιας δυναμικά μεταβαλλόμενης παγκοσμιοποιημένης πλέον αγοράς. Γι αυτό οφείλουμε, εάν έχουμε κάποιον ρόλο στην διοίκηση μιας επιχείρησης, να οργανώσουμε την επιχειρηματική πληροφόρηση, ώστε τα δεδομένα της αγοράς και της επιχείρησης να τα μετατρέπουμε
σε συνεχή γνώση, που θα τροφοδοτεί την διοίκηση, με στόχο την διαμόρφωση μιας επιτυχημένης στρατηγικής και επιχειρηματικής πολιτικής. Η οργανωμένη πληροφόρηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό για μια επιχείρηση. Είναι το μέσον για τη δημιουργία των προϋποθέσεων χάραξης σωστών και επιτυχημένων – εν δυνάμει – στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Και ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας αυτών των προϋποθέσεων, είναι να διασφαλίζουμε στο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαχειριζόμαστε, ένα ικανοποιητικό τεχνολογικό επίπεδο και εκείνο το απαραίτητο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορεί να διαχειρίζεται την επιχειρηματική πληροφόρηση και να τροφοδοτεί τη διοίκηση, έγκαιρα, με έγκυρη γνώση. Ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται όσο γίνεται καλύτερες και τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.

‘Ετσι λοιπόν με το πληροφοριακό σύστημα της Επιχειρηματικής Ευφυίας που σας προτείνουμε να αγοράσετε, φιλοδοξούμε να ανακαλύψετε τα βασικά εργαλεία ενός έξυπνου συστήματος, ενός βοηθού και συνεργάτη σας, στην λήψη των επιχειρηματικών σας αποφάσεων. Ο τρόπος λειτουργίας τον είναι απλός και μπορεί να το λειτουργήσει ο καθένας με κάποια μικρή εξοικείωση με τούς υπολογιστές. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Και αφού Θα το τροφοδοτήσετε με τα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης ή της επένδύσης σας, θα πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για μια πληθώρα Θεμάτων της επιχειρησιακής λειτουργίας, που θα σας βοηθήσουν να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Τα αριθμητικά δεδομένα που Θα εισάγετε μπορεί να είναι πραγματικά ή φανταστικά (για την επεξεργασία σεναρίων) και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα εξάγετε σε excel ή σε αρχεία pdf.

Για ποιον μπορεί να έχει ενδιαφέρον το Σύστημα Business Intelligence ; Στον καθένα μας. Στον Επιχειρηματία κατ’ αρχήν και στα στελέχη μιας επιχείρησης που θέλουν να “ψάξουν” περισσότερο την επιχείρηση τους και πιο βαθειά, στον Σύμβουλο που θέλει να έχει ένα εργαλείο – βοηθά στην δουλειά του, στον Οικονομολόγο – Λογιστή που θέλει να εντάξει και την συμβουλευτική στις υπηρεσίες του προς τους πελάτες του, στον μελετητή που θέλει να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, στον φοιτητή που θέλει να μάθει κάποια σημαντικά πράγματα για την Επιχειρηματική Ευφυΐα και πρέπει να κατεβάσει τόνους βιβλιογραφία (Καλό είναι και αυτό !)… Στον καθένα τελικά που θέλει να ψάξει πιο βαθιά τα πράγματα…

Αφού εγγραφείτε στον ιστότοπο, μπορείτε να “κατεβάσετε ένα DEMO της εφαρμογής για να την δείτε με την ησυχία σας στο γραφείο σας ! Καλή δουλειά !
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στα θέματα αυτά ή θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με θέματα επιχειρηματικότητας, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Κάποιες Εικόνες από το Λογισμικό

Bασική Οθόνη Επιλογήσ Εταιρίασ Διαχείρισης BIS

Bασική Οθόνη Επιλογής Εταιρίας Διαχείρισης BIS

Οθόνη Εισαγωγής Δεδομένων Οικονομικής Χρήσης BIS

Οθόνη Εισαγωγής Δεδομένων Οικονομικής Χρήσης BIS

Στατιστικά Πωλήσεων BIS

Στατιστικά Πωλήσεων BIS

Οθόνη στατιστικών Εμπορευμάτων – BIS

Οθόνη στατιστικών Εμπορευμάτων – BIS

Οθόνη Στατιστικών Χρήσης – BIS

Οθόνη Στατιστικών Χρήσης – BIS

Οθόνη Διαγράμματος Χρήσης – BIS

Οθόνη Διαγράμματος Χρήσης – BIS

Στατιστικά Αγορών – BIS

Στατιστικά Αγορών – BIS

Οθόνη Αγορών Χρήσης – BIS

Οθόνη Αγορών Χρήσης – BIS

Οθόνη Διαγράμματος – BIS

Οθόνη Διαγράμματος – BIS

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.