Μαθήματα e-Learning Κατάρτισης Business Plan

Μαθήματα e-Learning Κατάρτισης Business Plan

Ασύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα Κατάρτιση Business Plan
Περιεχόμενα
Σύνοψη
Ανάλυση Business Plan
1.1 Στρατηγική Ανάλυση
1.1.1 Ανάλυση Διεθνούς Περιβάλλοντος
1.1.2 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης
1.1.3 Ανάλυση Ανταγωνισμού
1.1.4 Ανάλυση Προμηθευτών
1.1.5 Ανάλυση Πιστωτών
1.1.6 Ανάλυση Πελατών
1.1.7 Παρουσίαση και Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης

1.2 Όραμα της εταιρίας
1.3 Στρατηγικοί Στόχοι
1.4 Στρατηγικό Μάρκετινγκ
1.4.1 Ανάλυση Αγοράς
1.4.2 Μίγμα Μάρκετινγκ
α. Εν δυνάμει Πελάτες
β. Προϊόντα και γκάμα προϊόντων
γ. Τιμολογιακή Πολιτική
δ. Πρόγραμμα Προώθησης
ε. Κανάλια Διανομής
1.5 Επιχειρησιακός Λειτουργικός Σχεδιασμός
1.5.1 Γενικές Αρχές
1.5.2 Παραγωγική Ανασυγκρότηση
1.5.3 Τεχνολογική Προσαρμογή
1.5.4 Δίκτυο Συνεργατών
1.5.5 Επέκταση στις Αγορές του Εξωτερικού
1.5.6 Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών (Διάγραμμα Gant)
1.6 Οργανωτική Ανασυγκρότηση
1.6.1 Οργανόγραμμα
1.6.2 Εταιρική κουλτούρα
1.6.3 Ανθρώπινο Δυναμικό
1.7 Αβεβαιότητες και Παράγοντες Κινδύνου

1.7.1 Οικονομία – Αγορά
1.7.2 Παραγωγική διαδικασία
1.7.3 Χρηματοοικονομικά – Κεφάλαιο Κίνησης – Ρευστότητα
1.7.4 Πίστωση
1.7.5 Απρόβλεπτοι παράγοντες
1.8 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
1.8.1 Νέες Επενδύσεις
1.8.2 Υπόλοιπες Δαπάνες
1.9 Χρηματοοικονομικές Ροές – Αξιολόγηση
Επίλογος
Παράρτημα : Οικονομικά Στοιχεία
α. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης

β. Τζίρος – Κέρδη Προβλέψεις επόμενης τριετίας
γ. Χρηματικές ροές (Εισροές – Εκροές) – Προβλέψεις επόμενης τριετίας
δ. Σημαντικότεροι Επιχειρηματικοί Δείκτες με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας
ε. Άξονες ανάπτυξης μιας Μελέτης Βιωσιμότητας
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/
Εάν κάποιος αισθάνεται ότι έχει κενά στις παραπάνω ενότητες και θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με θέματα κατάρτισης ενός Business Plan, μπορεί να παρακολουθήσει το αντίστοιχο μάθημα – σεμινάριο που προσφέρουμε με ένα λογικό κόστος στην Εκπαιδευτική μας Πλατφόρμα https://e-learning-bis.gr/ αφού προηγούμενα εγγραφεί στο https://web-bis.com επιλέξει και εξοφλήσει το μάθημα που θέλει και θα πάρει στο e-mail του τους κωδικούς πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.