Έρευνα και Καινοτομία. Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Έρευνα και Καινοτομία. Ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Η έρευνα του φυσικού περιβάλλοντος για το γένος Homo sapiens, ήταν μια δραστηριότητα που την ασκούσε από την αρχή της ύπαρξης του. Ο σκοπός ήταν κυρίως η επιβίωση και η διαβίωση του και στην πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης, η συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου να καλυτερεύσει τους όρους της ζωής του, αλλά και η περιέργεια και η αναζήτηση απαντήσεων για τη ζωή του, τη φύση, το περιβάλλον του, το σύμπαν. Ιδιαίτερα μετά την συγκρότηση της κοινοτικής ζωής και τις εφαρμογές βασικών ανακαλύψεων και εφευρέσεων του ανθρώπου στην κοινωνική συγκρότηση και εξέλιξη, η έρευνα πήρε πιο συστηματική και οργανωμένη μορφή. Στην πρώτη φάση η επιστήμη είχε ως δεξαμενή και πηγή κάθε γνώσης την φιλοσοφία, γι αυτό και την περίοδο αυτή ο επιστήμονας δεν διαχωρίζεται από τον φιλόσοφο, ο οποίος διερευνά την ύπαρξη, την νόηση και τις σχέσεις τους και προσπαθεί να απαντήσει για την προέλευση, τον ρόλο και την κατάληξη του ανθρώπου. Η φιλοσοφία αποτελούσε την Επιστήμη των Επιστημών για τους αρχαίους έλληνες και αυτή η άποψη κυριάρχησε μέχρι την αναγέννηση και την αυγή της νέας εποχής, της 1ης βιομηχανικής επανάστασης τον 18ο αιώνα. Με την εξέλιξη των επιμέρους επιστημονικών τομέων οι επιστήμες αποσχίστηκαν από την φιλοσοφία. Ο όρος επιστήμη έγινε πιο αυστηρός και αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς της επιστήμης, ως η συστηματική, αντικειμενική και ολοκληρωμένη μελέτη των εμπειρικών φαινομένων και το σύνολο της γνώσης που απορρέουν από αυτήν. Η Επιστημονική Έρευνα και αυτή συστηματοποιήθηκε και απέκτησε συγκροτημένη μεθοδολογία και ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ασκείται, έχει τις δικές της συγκεκριμένες μεθόδους και διαδικασίες σε κάθε κλάδο. Προϊόν της Επιστημονικής Έρευνας είναι η νέα γνώση, η οποία εξελίσσει την ίδια την Επιστήμη, διευρύνει και τροφοδοτεί τα πεδία και της ίδιας της έρευνας, αλλά και της Επιστήμης γενικότερα. Δια μέσου της Επιστημονικής Έρευνας έχουμε δώσει απαντήσεις ως ανθρωπότητα σε πολλά ερωτήματα και έχουμε δώσει λύσεις σε πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά και χιλιάδες νέα πεδία διερεύνησης και ερωτήματα δημιουργήθηκαν. 

Η διαδικασία αυτή είναι αέναη και όλα δείχνουν ότι η προσπάθεια αναζήτησης απαντήσεων στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν στην διαδικασία απόκτησης νέας γνώσης, όπως και η επιστημονική γνώση δεν έχουν όρια. Τα επιτεύγματα της Επιστημονικής Έρευνας, από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος προσπάθησε να τα εντάξει στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με σκοπό την βελτίωση της ζωής του και των όρων διαβίωσης του. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα με το επίπεδο της κοινωνικής και οικονομικής προόδου που έχουν κατακτήσει οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Ασφαλώς δεν είναι όλες οι ανθρώπινες κοινωνίες του πλανήτη στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πρόοδο που έχει κάνει η κάθε χώρα και η κάθε κοινωνία στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και σε ποιον βαθμό έχει εντάξει τα επιτεύγματα της, στην οικονομική και κοινωνική ζωή, αλλά και με άλλους ιστορικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες. Και δεύτερον σε ποιο βαθμό τα επιτεύγματα αυτά άλλαξαν την ζωή των ανθρώπων του κόσμου γενικότερα, είναι δηλαδή καινοτομικά. Γιατί η καινοτομία ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, είναι μια ιδιότητα των επιτευγμάτων της επιστημονικής έρευνας, με βαρύνουσα και καθοριστική σημασία για μια οικονομία, για μια χώρα. Από αυτό θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πρόοδο και κατά πόσο μια κοινωνία, μια οικονομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, των κβαντικών υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας. Παρόλα αυτά η Ελλάδα στις συνθήκες αυτές, έχει κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μένουν ακόμη πολλά να κάνει στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας και της Καινοτομίας, για να μπορέσει η οικονομία της να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις που μας θέτουν οι παγκόσμιες εξελίξεις, για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο τρένο της νέας εποχής, που ήδη έχει ξεκινήσει. Βέβαια οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην παγκόσμια οικονομία με την πανδημία του SARS-CoV-2 τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και ο πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις και θα έχουν επίδραση στις παγκόσμιες σχέσεις αλλά και τις γεωπολιτικές ισορροπίες και ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα που γνωρίζαμε μετά τον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας ελπίσουμε ότι η ανθρωπότητα θα υπερβεί τα νέα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι εξελίξεις και οι ηγεσίες του Κόσμου με πρωταγωνιστή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προστατεύσουν το ταξίδι του ανθρώπου σ’ αυτό το κοινό μας σπίτι που λέγεται Πλανήτης Γη.

Από αυτό θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πρόοδο και κατά πόσο μια κοινωνία, μια οικονομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, των κβαντικών υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας. Παρόλα αυτά η Ελλάδα στις συνθήκες αυτές, έχει κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μένουν ακόμη πολλά να κάνει στον τομέα της Επιστημονικής  Έρευνας και της Καινοτομίας, για να μπορέσει η οικονομία της να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις που μας θέτουν οι παγκόσμιες εξελίξεις, για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο τρένο της νέας εποχής, που ήδη έχει ξεκινήσει. Βέβαια οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην παγκόσμια οικονομία με την πανδημία του SARS-CoV-2 τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και ο πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργούν πρωτόγνωρες καταστάσεις και θα έχουν επίδραση στις παγκόσμιες σχέσεις αλλά και τις γεωπολιτικές ισορροπίες και ανατρέπουν σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα που γνωρίζαμε μετά τον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας ελπίσουμε ότι η ανθρωπότητα θα υπερβεί τα νέα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι εξελίξεις και οι ηγεσίες του Κόσμου με πρωταγωνιστή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προστατεύσουν το ταξίδι του ανθρώπου σ’ αυτό το κοινό μας σπίτι που λέγεται Πλανήτης Γη.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.