Αρχική Σελίδα » e-Books » Οικονομία » Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRP II (e-Book )
Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRP II (e-Book )
Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRP II (e-Book )
MRP II (e-Book)
Kωδικός eMR.eb.mrpii
Τιμές με Φ.Π.Α.20.00€

Στο συγκεκριμένο πόνημα εξετάζουμε τα βασικά στοιχεία και τις έννοιες της Παραγωγής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης μιας παραγωγικής μονάδας. Εστιάζουμε περισσότερο στο Σύστημα Παραγωγής που προσιδιάζει καλύτερα στις Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες. Το Προϊόν μας είναι το ΕΡΓΟ που αντιστοιχεί σε έναν πελάτη. Το ΕΡΓΟ αποτελείται από πολλά ΥΠΟ-ΕΡΓΑ τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους και η παραγωγή τους αποτελεί ιδιαίτερη διαδικασία βάση συγκεκριμένης συνταγής. Το κάθε ΥΠΟ-ΕΡΓΟ αποτελείται από ΥΛΙΚΑ τα οποία είναι τα βασικά συστατικά των ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ και η παραγωγή τους είναι ιδιαίτερη, βασίζεται σε συγκεκριμένη συνταγή παραγωγής και δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια διαδικασία μαζικής παραγωγής. Τα ΥΛΙΚΑ είναι τα βασικά συστατικά ενός ΥΠΟ-ΕΡΓΟΥ και παράγονται με συγκεκριμένη συνταγή παραγωγής. Σε όλες τις φάσεις και τα στάδια παραγωγής, το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται από τις αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, το εργατικό κόστος το κόστος αποσβέσεων των μηχανών παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα όπως θα δούμε στην συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση εστιάζει στα τεχνικά – κατασκευαστικά έργα,  θα δούμε όλες τις γενικότερες έννοιες της Παραγωγής – Κοστολόγησης που θα συναντήσουμε σε όλες τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες.

Επίσης υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αναλυτική Λογιστική ή στην Λογιστική Κόστους όπως λέγεται, για όσους θέλουν να μάθουν τα βασικά στοιχεία που διέπουν το ιδιαίτερο αυτό κύκλωμα. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα δούμε πως καταχωρούνται τα λογιστικά άρθρα στην Αναλυτική Λογιστική και πως συνεργάζεται με το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.

Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης θα κερδίσει κάτι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και θα είμαστε ικανοποιημένοι εάν συμβάλλαμε έστω και λίγο στην προσπάθεια των στελεχών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αξιοποίησης των Επιχειρησιακών Πόρων. Ειδικότερα η εστίαση μας στο κύκλωμα της Βιομηχανικής Παραγωγής και Κοστολόγησης, προσδίδει μια επιπρόσθετη αξία για τον αναγνώστη που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον σημαντικό αυτόν τομέα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το παρόν πόνημα συνοδεύεται και από μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού παραγωγής και βιομηχανικής κοστολόγησης, που έχει αναπτυχθεί στην βάση της ανάλυσης που κάνει το βιβλίο με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε παραγωγική μονάδα, που ενδιαφέρεται να παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος παραγωγής της. Η εφαρμογή διατίθεται σε μορφή demo στον ιστότοπο Business Intelligence, από όπου μπορείτε να την “κατεβάσετε” και να την δοκιμάσετε και εφόσον σας καλύπτει τις ανάγκες σας να την αποκτήσετε. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή και ερωτήσεις και παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο e-mail, info@web-bis.com.

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1

Βασικές Έννοιες της Παραγωγικής Διαδικασίας μιας επιχείρησης

1.1 Γενικά για το κύκλωμα παραγωγής μιας επιχείρησης

1.2 Οι βασικές έννοιες στο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής μιας επιχείρησης

1.3 Βασικές Έννοιες της Λογιστικής

1.4  Η λογιστική έννοια  του Κόστους

1.5 Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος – Μικτό Κόστος

1.6 Κατηγορίες Κόστους

1.6.1 Κόστος Διοίκησης

1.6.2 Κόστος Τμήματος Παραγωγής

1.6.3 Κόστος Τμήματος Προμηθειών

1.6.4 Κόστος Τμήματος Πωλήσεων, Προώθησης και Marketing

1.6.5 Κόστος τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης

1.6.6 Κόστος Τμήματος Λογιστικής και Βιομηχανικής Κοστολόγησης

1.7 Κέντρα Κόστους

1.8 Φάσεις Παραγωγής

1.9 Συνταγές Παραγωγής

1.10 Δελτία Παραγωγής

1.11 Οργάνωση και Προγραμματισμός Παραγωγής

1.12 Διαχείριση Εντολών Παραγωγής (Assembly Management)

1.13 Κοστολόγηση Παραγωγής (Production Cost)

1.14 Μέθοδοι Κοστολόγησης Παραγωγής

1.14.1 Κοστολόγηση με βάση την Παραγγελία

1.14.2 Κοστολόγηση κατά Λειτουργία ή Διαδικασία

1.14.3 Κοστολόγηση Παρτίδας

1.14.4 Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής ενός προϊόντος

1.14.5 Κοστολόγηση Υπηρεσίας

1.15 Κοστολόγιο Λοιπών Λειτουργιών Επιχείρησης

1.15.1 Κόστος Διοίκησης

1.15.2 Κόστος Διάθεσης

1.15.3 Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης

1.15.4 Κόστος Χρήματος

1.16 Κοστολόγηση Εμπορικής Δραστηριότητας

1.17 Εξισώσεις Κόστους και Κερδών

Κεφάλαιο 2

Κόστος Παραγωγής (Production Cost)

2.1 Εξισώσεις Κόστους

2.2. Εξατομικευμένη Κοστολόγηση - Κοστολόγηση κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού

2.2.1 Ανάλυση του ΕΡΓΟΥ

2.2.2 Χρονοδιάγραμμα ΕΡΓΟΥ

2.2.2 Κοστολόγηση του ΕΡΓΟΥ

Κεφάλαιο 3ο

Πολιτική Τιμολόγησης Επιχείρησης

3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική τιμολόγησης μιας επιχείρησης

3.2 Για τον Νόμο της Προσφοράς και της Ζήτησης

3.3 Για την Ελαστικότητα της Ζήτησης

3.5 Μέθοδοι Τιμολόγησης Προϊόντων

3.5.1 Τιμή με ένα λογικό κέρδος πάνω από το κόστος

3.5.2 Τιμή Χονδρικής με βάσει το περιθώριο μικτού κέρδους

3.5.3 Τιμή με βάση τον Βαθμό Απόδοσης

3.5.4 Τιμή με βάση το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης

Κεφάλαιο 4

Αναλυτική Λογιστική Κοστολόγηση

  • Αναλυτική Λογιστική-Κοστολόγηση (Cost Centers Analysis)

4.2 Οι βασικές λογιστικές έννοιες της Αναλυτικής Λογιστικής

4.3 Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής

  • Διάμεσοι – Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί – (90)

4.3.2 Ανακατάταξη Εξόδων – Αγορών και Εσόδων (91)

4.3.3 Ο Λογαριασμός 92 - Κέντρα Κόστους (92)

4.3.4 Ο Λογαριασμός 93 – Κόστος Παραγωγής (93)

4.3.5  Ο Λογαριασμός Αποθέματα (94)

4.3.6 Ο Λογαριασμός 95 – Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος

4.3.7 Έσοδα – Μικτά αναλυτικά Αποτελέσματα – 96

4.3.8 Διαφορές Ενσωμάτωσης και Καταλογισμού – 97

4.3.9 Αναλυτικά Αποτελέσματα – 98

4.3.10 Εσωτερικές Διασυνδέσεις – 99

4.4 Τα βασικά θέματα οργάνωσης του Συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής που χρειάζεται να οργανώσουμε είναι :

  • Προϋπολογισμός-Απολογισμός Δαπανών (Budget)
  • Παραδείγματα εγγραφών στο Σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής μιας παραγωγικής μονάδας.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Powered by Pegasus Technology