E-Book Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση- MRPII

E-Book - Παραγωγή και Βιομηχανική Κοστολόγηση - MRPII

Η τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 συντάραξε τα νερά της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εκτός από κάποια επί μέρους κρίσιμα επεισόδια είχε μια ανοδική πορεία μετά την προηγούμενη μεγάλη κρίση του 1929. Τα απόνερα της κρίσης αυτής χτύπησαν και την ευρωζώνη ως ένα ενεργό μέλος της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα κάποιες χώρες που εθεωρούντο την περίοδο εκείνη ως οι πιο αδύνατοι κρίκοι της. Η κρίση εισχώρησε και επηρέασε τις χώρες της ευρωζώνης με δύο κυρίως τρόπους, που όμως αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται. Ο ένας αφορούσε χώρες που το τραπεζικό τους σύστημα δέχθηκε αμέσως τα κύματα της κρίσης, λόγω του μεγάλου βαθμού διασύνδεσης του με το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Η κρίση έτσι από το τραπεζικό σύστημα περνούσε εύκολα στον δημοσιονομικό χώρο της κάθε χώρας. Ο άλλος αφορούσε χώρες που είχαν ένα σχετικά υγιές τραπεζικό σύστημα, που όμως οι οικονομίες τους είχαν μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλό δημόσιο χρέος. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο είτε σε συνδυασμό και των δύο τρόπων, η τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε, ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι μια διαταραχή σαν τα φυσικά φαινόμενα. Κατακρήμνισε αυταπάτες περί συνεχούς ανοδικής πορείας μιας οικονομίας, διέψευσε θεωρίες που μιλούσαν για τα μαθηματικά μοντέλα και την δυνατότητα ακριβών προβλέψεων των κρίσεων. Η αβεβαιότητα και το χάος είναι ενδογενές στοιχείο του κάθε οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Και μάλιστα κυριαρχεί ως χαρακτηριστικό έναντι της τάξης. Άρα πρέπει να συμβιώνουμε με την αβεβαιότητα. Ασφαλώς θα προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα εργαλεία προβλέψεων, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κρίσεις είναι αναπόφευκτες και σε εκείνο που πρέπει να ρίξουμε βάρος είναι η διαχείριση των συνεπειών μιας κρίσης. Να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη αναπόφευκτη κρίση. Ποιος άραγε περίμενε την κρίση που δημιουργήθηκε εξ αιτίας του SARS CoV 2, που περνάμε αυτήν την περίοδο όλη η ανθρωπότητα. Μια κρίση που επηρεάζει βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης και κανένας δεν γνωρίζει ακόμη πόσο και μέχρι πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Για να μην μιλήσουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες μόνο κατά προσέγγιση να υπολογίσουμε αυτήν την στιγμή.

Στο συγκεκριμένο πόνημα εστιάζουμε περισσότερο στο Σύστημα Παραγωγής που προσιδιάζει καλύτερα στις Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες. Το Προϊόν μας είναι το ΕΡΓΟ που αντιστοιχεί σε έναν πελάτη. Το ΕΡΓΟ αποτελείται από πολλά ΥΠΟ-ΕΡΓΑ τα οποία είναι  διαφορετικά μεταξύ τους και η παραγωγή τους αποτελεί ιδιαίτερη διαδικασία βάση συγκεκριμένης συνταγής. Το κάθε ΥΠΟ-ΕΡΓΟ αποτελείται από ΥΛΙΚΑ τα οποία είναι τα βασικά συστατικά των ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ και η παραγωγή τους είναι ιδιαίτερη, βασίζεται σε συγκεκριμένη συνταγή παραγωγής και δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια διαδικασία μαζικής παραγωγής. Τα ΥΛΙΚΑ είναι τα βασικά συστατικά ενός ΥΠΟ-ΕΡΓΟΥ και παράγονται με συγκεκριμένη συνταγή
παραγωγής. Σε όλες τις φάσεις και τα στάδια παραγωγής, το κόστος παραγωγής προσδιορίζεται από τις αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, το εργατικό κόστος το κόστος αποσβέσεων των μηχανών παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα όπως θα δούμε στην συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση εστιάζει στα τεχνικά – κατασκευαστικά έργα, θα δούμε όλες τις γενικότερες έννοιες της Παραγωγής – Κοστολόγησης που θα συναντήσουμε σε όλες τις βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες.

Επίσης υπάρχει μια μικρή ενότητα αφιερωμένη στην Αναλυτική Λογιστική ή στην Λογιστική Κόστους όπως λέγεται, για όσους θέλουν να μάθουν τα βασικά στοιχεία που διέπουν το ιδιαίτερο αυτό κύκλωμα. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θα δούμε πως καταχωρούνται τα λογιστικά άρθρα στην Αναλυτική Λογιστική και πως συνεργάζεται με το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης θα κερδίσει κάτι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και θα είμαστε ικανοποιημένοι εάν συμβάλλαμε έστω και λίγο στην προσπάθεια των στελεχών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για την Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αξιοποίησης των Επιχειρησιακών Πόρων. Ειδικότερα η εστίαση μας στο κύκλωμα της Βιομηχανικής Παραγωγής και Κοστολόγησης, προσδίδει μια επιπρόσθετη αξία για τον αναγνώστη που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον σημαντικό αυτόν τομέα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το παρόν πόνημα συνοδεύεται και από μια ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού παραγωγής και βιομηχανικής κοστολόγησης, που έχει αναπτυχθεί στην βάση της ανάλυσης που κάνει το βιβλίο με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε παραγωγική μονάδα, που ενδιαφέρεται να παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος παραγωγής της. Η εφαρμογή διατίθεται σε μορφή demo στον ιστότοπο Business Intelligence (www.web-bis.com), από όπου μπορείτε να την “κατεβάσετε” και να την δοκιμάσετε και εφόσον σας καλύπτει τις ανάγκες σας να την αποκτήσετε.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Επικοινωνίας

Επιλέξτε την υπηρεσία/προϊόν που ενδιαφέρεστε:

+30 6937433623

info@infosoft.gr

info@web-bis.com

Για να κατεβάσετε το pdf πρέπει να είστε συνδεδεμένος.